© nirsolar LTD 2019 

כמה מילים על חשמל סולארי ולמה כדאי לייצר אותו על הגג שלכם

חשמל סולארי הוא חשמל שמיוצר ע"י השמש ללא זיהום אוויר. אנחנו נתקין לכם על גג המבנה מערכת סולארית שתייצר חשמל מהשמש ותאפשר לכם להרוויח כסף מגג המבנה שעד היום לא היה מנוצל. מדובר בתשואות גבוהות, במיוחד על רקע הריבית האפסית בבנקים. על הדרך תתרמו לסביבה בכך שתייצרו חשמל נקי ולא מזהם.

יש לנו מספר מסלולים שמותאמים במיוחד לצרכים שלכם:

  • השכרת הגגות - במודל זה אתם לא משקיעים כלל ומרוויחים כסף ממשאב שלא היה מנוצל עד עכשיו.

  • שותפות- במסלול זה אתם משקיעים 50% מעלות המערכת ואנחנו שותפים מלאים איתכם ואחראים על התחזוקה והתפעול במלואם- במסלול זה אתם נהנים מכל העולמות תשואה גבוהה על ההשקעה שלכם וראש שקט לגמרי.

  • רכישה- במסלול זה אתם רוכשים את המערכת והיא בבעלותכם המלאה. קיימת אופציה לחוזה תחזוקה בנפרד.

 

 

למה דווקא עכשיו?  

נפתחה עכשיו (אוגוסט 18) אסדרה תעריפית מה שאומר שאתם מרוויחים ללא קשר לצריכה שלכם (בשונה ממונה נטו), כל שאין סיכון כלל!  יש לכם חוזה עם חברת חשמל ששקול לאג"ח מדינה למשך 25 שנה שמחייב את חברת חשמל לשלם לכם על החשמל שאתם מייצרים. זו הזדמנות חד פעמית שלא תחזור על עצמה!

המכסה מוגבלת וכל הקודם זוכה! המכסה הקודמת הסתיימה בתוך פחות משנה והצפי שגם האסדרה הזאת תגמר בחודשים הקרובים. האסדרות הבאות צפויות להיות משתלמות הרבה פחות (מכרזים ולא מחיר קבוע).

אתם רק תרוויחו מהגג שגם כך לא מנוצל. זוהי הכנסה משמעותית בהתחשב בכך שהיא מתקבלת בצורה בטוחה ל-25 שנה!

לניר סולאר ניסיון רב בהקמת פרוייקטים משלב התכנון עד להקמה ותחזוקה. יש לנו מחויבות לתת את השירות הטוב ביותר ולהיות שקופים וכנים איתכם לאורך הדרך.

 

 

 

מדוע המדינה מעודדת התקנת מערכות סולאריות?

ממשלת ישראל קבעה יעדים לייצור חשמל נקי על מנת לעמוד בהתחייבויות בינלאומיות להפחתת פליטות זיהום אוויר. היעד שהממשלה קבעה בשנת 2009 הוא 10% מכלל ייצור האנרגיה במדינת ישראל. נכון לסוף 2017, הכמות עומדת עד 2.7% בלבד. לעיון נוסף ראה הודעת בנק ישראל מספטמבר 2017.