תהליך ההקמה

אז מה התהליך מחתימת החוזה עד לחיבור של המערכת לחברת החשמל?

תהליך ההקמהאם אתה מעדיף לא להיכנס לכל התהליך ורוצה לדעת רק מה אתה צריך לעשות אתה מוזמן לקפוץ לסיכום בסוף שם מפורטות הנקודות החשובות. 

תהליך הקמת המערכת:

הרשמה ראשונית באתר האינטרנט של חברת חשמל ותשלום דמי רצינות על סך 625 ש"ח. שים לב שבאפשרותך לבקש מהחברה לשלם את החשבון כדי למנוע ממך התעסקות ובחשבון הסופי יתווסף לך תשלום זה.

1. ‏הכנת החומר לחברת חשמל. אם לא הבאת את מסמך התצהיר חתום ע"י עו"ד תחתים אותו בהקדם ותעביר אותו למשרדים שלנו בבאר טוביה או לסוכן שסגר איתך את החוזה.

2. להורדת מסמך התצהיר

3. להורדת כלל הנספחים

‏4. הגשה פיזית/במייל של החומר לחברת חשמל  וקבלת אישור על הגשת החומר.

5. קביעת סיור טכני בשטח עם חשמלאי מטעמנו ונציג מטעם חברת חשמל. אנחנו נתאם איתכם את התאריך. יש צורך שאתם או נציג מטעמכם ישהה במקום בעת הסיור. בסיור נקבע עם הבודק את מיקום הממירים ומונה הייצור וכן פרטים טכניים נוספים.

6. קבלת אישור כניסה למכסה -תשובת מחלק חיובית. חברת חשמל תשלח אישור על כך שניתן להתחיל בבניית המערכת. אנחנו נודיע לכם על כך ונקבע מועד להתחלת עבודות בשטח.

7. מדידות מדויקות של הגג- מנהל פרויקטים של ניר סולאר יגיע למדוד את הגג במדויק על מנת להכין תוכניות לביצוע יסגור איתכם פרטים טכניים כמו מיקום נקודת האינטרנט על מנת שיתאפשר לחבר את המערכת לניטור באינטרנט או לחלופין תבחרו לרכוש ערכת gsm ולחבר סים למערכת.

8. הקמת המערכת מתחלקת ל- 4 חלקים עיקריים:

א. הקמת הקונסטרוקציה

ב. הרכבת הפאנלים

ג. חיבורים חשמליים

ד. גימורים וחיבור המערכת לאינטרנט

 לאחר ההקמה:

1. לאחר הקמת המערכת אנו מזמינים את חברת חשמל לבצע בדיקת מתקן למערכת. חברת חשמל תתאם איתנו מועד שבו יגיע חשמלאי של ניר סולאר יחד עם בודק חברת חשמל ויעבירו את המערכת בדיקה חשמלית ובטיחותית ברמה הגבוהה ביותר.

2. הוצאת אישורים שונים כגון אישור מהנדס חשמל, אישור קונסטרוקטור ואישור משרד האנרגיה.

3. חתימה על חוזה מול חברת חשמל ב-2 עותקים במשרדי חברת חשמל וכן פתיחת ספק בחברת חשמל על מנת שיוכלו להעביר אליכם תשלומים

4. הרמת מונים- נתאם עם חברת חשמל מועד להחלפת מונה הייצור במונה דו כיווני ומיום זה כל קוט"ש שהמערכת מייצרת ייצר לכם כסף!

5. קבלת פרטי כניסה לפורטל הניטור של המערכת הסולארית, תיק פרויקט מלא, וסיום הפרויקט.

סיכום  נקודות חשובות (אמ;לק)

  • התהליך נראה ארוך אך בפועל הוא כמעט אינו דורש מכם דבר.
  • חתימה על מסמכים כולל עו"ד + חתימה על חוזה חח"י עם עו"ד.
  • תשלום חשבונות לחברת חשמל (כ- 2000 ₪+ עלות ארון מניה) קיימת אפשרות שאנו נשלם ובחשבון הסופי נחייב אתכם על עלות זאת ללא תוספת תשלום.
  • שהייה במקום בעת הביקורים עם נציגי חברת חשמל.
  • פתיחת ספק בחברת חשמל.
  • אספקת סים או נקודת אינטרנט קרובה למערכת.
  • תשלום בזמן של החשבוניות שנוציא לכם עם התקדמות הפרויקט.

צרו איתנו קשר

חבל על הכסף שאתם מפסידים, התקשרו עד היום ותתחילו להרוויח משטחי הנדל"ן שלכם
ניר סולאר
ניר סולאר עושים טוב לכם ולסביבה